Kit na pripojenie kondenzačnej jednotky k VZT

Kit na pripojenie vonkajších jednotiek komerčnej rady ku priamemu výparníku VZT jednotky.
  • umožňuje chladenie, alebo vykurovanie
  • plynulý nábeh vonkajšej jednotky
  • riadenie 0-10V na nastavenie výkonu vonkajšej jednotky / 0~25 kΩ / beznapäťové kontakty
  • signalizácia poruchy
  • funkcia rozmrazovania
Jednoduchá inštalácia systému. Vonkajšia jednotka už má v sebe zabudovaný expanzný ventil a všetky komponenty potrebné ku pripojeniu k priamemu výparníku VZT. Umožňuje komplet riadenie vonkajšej jednotky.
  • beznapäťový kontakt na spustenie chladenia
  • beznapäťový kontakt na spustenie vykurovania
  • riadenie 0-10V na nastavenie výkonu vonkajšej jednotky
  • riadenie 0~25 kΩ na nastavenie výkonu vonkajšej jednotky

Riadenie

Riadenie vonkajšej jednotky umožňuje prevádzku v režime vykurovania a takisto aj v režime chladenia.

Invertrová technológia

Vďaka Invertrovej technológií má jednotka plynulý nábeh a podstatne rýchlejšie dosahuje požadovanú teplotu.

K priamemu výparníku VZT jednotky môžete pripojiť všetky jednotky z komerčnej rady

top