Kazetová jednotka

Prívod čerstvého vzduchu

Jednotka má pripravený otvor pre možný prívod čerstvého vzduchu. Takisto má otvory pre možné dodatočné výfuky vzduchu.

Tenký dizajn

Výška iba 205 mm umožňuje inštaláciu aj do inak príliš malých priestorov.

Veľký uhol výfuku vzduchu

Výfukové lamely ovládané dvoma motormi umožňujú nastaviť výfuk vzduchu až do 40°. Táto funkcia umožňuje prispôsobenie výfuku vzduchu na základe užívateľských požiadaviek.

360° distribúcia vzduchu

Jednotka vďaka svojmu dizajnu dokáže distribuovať chladný alebo teplý vzduch do všetkých strán.


top