Centrálne ovládače

Centrálne ovládanie

Umožňuje plnohodnotné ovládanie až 64 vnútorných jednotiek. Dĺžka komunikačných káblov môže byť až 1200m. Centrálne ovládanie môže byť pripojené k vnútorným jednotkám a takisto k hlavnej vonkajšej jednotke, čo značne uľahčuje inštaláciu. Obrázok zobrazuje obe možnosti zapojenia.

Blokovanie funkcií

Centrálny ovládač dokáže blokovať niektoré funkcie nástenných ovládačov v jednotlivých miestnostiach, alebo môže blokovať používanie infra-ovládačov.


Týždenný časovač

Centrálny ovládač MD-CCM09 má možnosť nastaviť týždenný časovač pre všetkých 64 jednotiek v systéme individuálne, alebo skupinovo. Je možné nastaviť 4 zapnutia a vypnutia pre konkrétny deň v týždni a zvoliť prevádzkový režim, zapnutie/vypnutie, teplotu a otáčky ventilátora.

Prehľad všetkých jednotiek

Na veľkom prehľadnom dispeji môžete vidieť všetky funkcie jednotlivých vnútorných jednotiek, ich nastavené teploty a reálne teploty v miestnostiach. V prípade poruchy jednotky sa zobrazí červené upozornenie a chybový kód poruchy.


Pripojenie k BMS

Centrálny ovládač MD-CCM03 môže byť pripojený k systému riadenia budov BMS.


Individuálne alebo skupinové ovládanie

Pomocou centrálneho ovládača môžete ovládať jednotlivé jednotky, alebo všetky vnútorné jednotky zapojené do systému. Celý systém môžete zapnúť, alebo vypnúť jedným tlačidlom.

Model Rozmery (mm) Napájanie
MD-CCM03 120×120×15 DC 5V
MD-CCM09 120×120×15 DC 5V
top