Parapetno-podstropná jednotka

Dve možnosti inštalácie

Jednotku môžete nainštalovať buď vodorovne ako podstropnú jednotku, alebo zvislo ako parapetnú jednotku.

Možnosti externého riadenia

Jednotka má na riadiacej doske vstupy a výstupy pre externé zapnutie a vypnutie a tiež pre signalizáciu poruchy.

Funkcia Turbo

S touto funkciou dosiahnete požadovanú teplotu v miestnosti vo veľmi krátkej dobe.

Prívod čerstvého vzduchu

Jednotka má štandardne možnosť prívodu čerstvého vzduchu.

top