VRF vonkajšia jednotka

Séria EVO

Technológia riadenia tlaku chladiva

Tlakový snímač sleduje tlak inštalácie a prenáša tieto informácie na základnú dosku. Systém riadi DC prúd motora ventilátora a tým aj jeho otáčky podľa zaťaženia systému a tým zaisťuje presnú reguláciu tlaku. Môže tiež pracovať s najvhodnejším tlakovým režimom v rôznych pracovných podmienkach, vďaka čomu sa zvýši jeho spoľahlivosť a životnosť.


Technológia riadenia elektronických expanzných ventilov

Jednotka má na strane kvapaliny dva elektronické expanzné ventily (EEV) a elektromagnetický obtokový ventil. Každý z ventilov EEV je ovládaný 480 impulzami pre presné riadenie prietoku (celkom 960 impulzov). Elektromagnetické ventily, ktorými je jednotka vybavená, zaisťujú presné ovládanie teploty, stabilnú prevádzku systému a úsporu prevádzkových nákladov.


Veľká dĺžka Cu potrubia

Systém môže mať dokopy až 1000m Cu potrubia. Výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou môže byť až 110m.

Cyklus alternatívneho striedania jednotiek

V jednom viacmodulovom systéme môže akákoľvek vonkajšia jednotka fungovať ako hlavná (master) jednotka – táto môže pravidelne prepínať prevádzku vonkajších jednotiek, zabezpečiť jednotnú životnosť zariadení a v dôsledku toho výrazne zvyšovať ich trvanlivosť.


Veľký rozsah použitia

Jednotka EVO poskytuje stabilný výkon v rozsahu od -20°C až do +48°C.

Funkcia zálohovania

V modulárnom systéme v prípade poruchy hlavnej master jednotky sa podriadená vonkajšia jednotka automaticky nastaví ako master (hlavná) – zostávajúce jednotky môžu pokračovať v práci. Funkciu možno aktivovať spínačom na doske vonkajšej jednotky


Gravitačná kompenzácia hladiny oleja

V chladiacom systéme pozostávajúcom z dvoch alebo viacerých jednotiek používa MDV rovnováhu oleja, ktorá pomocou gravitácie upravuje hladinu oleja v jednotlivých jednotkách a udržiava svoju konštantnú úroveň bez nutnosti zastaviť zariadenie. Pri štandardných aplikáciách sa pri práci s čiastočným zaťažením olej zbiera v pracovnej jednotke. Štandardné zariadenie sa zastavujú pri zmene režimu z chladenia na kúrenie, alebo zastavia kvôli spätnému získavaniu oleja. MDV zariadenia vďaka vyvažovacej technológii pracujú nepretržite.


Ochrana pred vysokými teplotami

Špeciálne navrhnutý prúd vzduchu v jednotke umožňuje dosiahnuť nižšiu teplotu elektronických súčiastok až o 8 ° C.


Kompresor riadený DC iverterom

Séria EVO používa kompresory riadené DC Inverterom. Výhody: • vysoká účinnosť vďaka asymetrickej konštrukcii kompresorových špirál • vysoká účinnosť vďaka oddeleniu nízkotlakovej a vysokotlakovej časti • vyváženie oleja.


Ventilátor s DC motorom

Zabezpečenie vysokého prietoku vzduchu vďaka ventilátoru s DC motorom poskytuje úsporu energie približne o 45% v porovnaní s riešením založeným na AC motoroch.


Rýchle rozmrazovanie

Špeciálny algoritmus rozmrazovania výmenníka znižuje čas potrebný na rozmrazenie a uvedenie jednotky do plného výkonu.


Elektrická skrinka s možnosťou otočenia

Jednoduchá údržba vďaka novej konštrukcii elektrickej skrinky je perfektným riešením, pretože ju môžete pootočiť až v uhle 150 °. Táto konštrukcia je veľmi vhodná pri inštalácii a pri technických kontrolách a eliminuje čas potrebný na demontáž el. boxu.


Tichá nočná prevádzka

Na ovládači jednotky si môžete nastaviť nočný režim. Ten umožňuje zníženie hluku až o 15dB(A).


Režim automatického testovania a funkcia automatického adresovania

Jednoduchá diagnostika poruchy klimatizácie stlačením jediného tlačidla. Vonkajšia jednotka automaticky priraďuje adresy vnútorných jednotiek bez toho, aby sa museli zadávať ručne. Pomocou infra ovládača môžete zistiť a upraviť adresu každej vnútornej jednotky.


Technológia „mäkkého“ štartu

Kompresor s DC Inverterom a funkciou mäkkého štartu obmedzuje problém s náhlym zvýšením štartovacieho prúdu. Scroll kompresor, vyznačujúci sa vysokou kvalitou a nízkou hladinou hluku, začína nabiehať plynulejšie a znižuje čas dosiahnutia požadovanej teploty v miestnosti.


Vysokoúčinný tepelný výmenník typu Sigma

Technológia Sigma sa vyznačuje vysokou účinnosťou tepelnej výmeny. Nová konštrukcia výmenníkov a lamiel s hydrofilným povlakom zabezpečuje vysokú výmenu tepla vo všetkých prevádzkových režimoch zariadenia. Zvýšenie plochy výmeny tepla cez rebrovanie rúrok zo strany chladiva zaručuje vysokú energetickú účinnosť. Príklad: Výmenník s tradičným stredným prietokom umožňuje vychladnúť chladivo na 43 ° C pri vonkajšej teplote + 35 ° C. Technológia Sigma ochladzuje chladivo na 37,1 ° C za rovnakých podmienok. V dôsledku toho ventilátor kondenzátora používa menej elektrickej energie a chladivo sa podchladzuje.


Stabilná vnútorná teplota

Vďaka najnovšiemu typu kompresora jednotka dosiahne požadované teploty rýchlejšie a požadovaná teplota je stabilnejšia a bez veľkých výkyvov.


Model  Chladenie Kúrenie Hladina akustického tlaku Napájanie
Výkon
(kW)
EER Výkon
(kW)
COP dB(A) V/F/Hz
MV5-E252W/V2GN1 25.2 4.03 27.0 5.09 43-59 380~415/3/50
MV5-E280W/V2GN1 28.0 3.74 31.05 4.57 43-63 380~415/3/50
MV5-E335W/V2GN1 33.5 3.76 37.5 4.21 43-62 380~415/3/50
MV5-E400W/V2GN1 40.0 3.43 40.0 4.07 43-66 380~415/3/50
MV5-E450W/V2GN1 45.0 3.50 45.0 3.85 43-66 380~415/3/50
MV5-E500W/V2GN1 50.0 3.40 50.0 4.00 43-66 380~415/3/50
MV5-E560W/V2GN1 56.0 3.40 56.0 4.00 43-66  380~415/3/50
MV5-E615W/V2GN1 61.5 3.19 61.5 3.80  43-66 380~415/3/50
top