Centrálny Wi-Fi ovládač

Centrálne Wi-Fi ovládanie

Umožňuje ovládanie pomocou internetového pripojenia. Je možné sa napojiť pomocou Wi-Fi signálu, alebo pomocou LAN. Centrálny Wi-Fi ovládač dokáže previesť dáta zo 485 na TCP/IP protokol, a tak dokáže plnohodnotne ovládať jednotky pomocou PC, tabletu, alebo spartphonu.

Jednoduché ovládanie

Užívateľský príjemné prostredie umožňuje veľmi jednoduché ovládanie. Vďaka plne grafickému zobrazeniu vidíte pomocou farieb ľahko rozoznateľný režim prevádzky alebo aj poruchu zariadenia.
Je možné nastaviť zobrazenie cez celý displej.


Schéma možného zapojenia systému

Ovládač MD-CCM15 môže ovládať cez internetové pripojenie až 64 vnútorných jednotiek. Pripája sa priamo k portu vnútornej jednotky. Je možné si zvoliť centrálny ovládač MD-CCM03 ako voliteľné príslušenstvo. Celý systém sa skladá z vnútorných jednotiek, centrálneho Wi-Fi ovládača MD-CCM15, routra, cloud servera a zobrazovacieho zariadenia (tablet, PC, smartphonu

Týždenný časovač

Centrálny WI-FI ovládač MD-CCM15 má možnosť nastaviť týždenný časovač pre všetkých 64 jednotiek v systéme individuálne, alebo skupinovo. Je možné nastaviť niekoľko zapnutí a vypnutí pre konkrétny deň v týždni a zvoliť prevádzkový režim, zapnutie/vypnutie, teplotu a otáčky ventilátora. Systém dokáže zobraziť históriu chybových kódov.

Model Rozmery (mm) Napájanie
MD-CCM15 120×120×15 DC 5V
top