MDV Impact

MONOBLOK

Tepelné čerpadlo vhodné na inštaláciu kúrenárom, alebo svojpomocnú inštaláciu. Zariadenie má uzavretý chladiarenský okruh a na spustenie nepotrebuje špecialne znalosti. 3 funkcie v jednom zariadení. Vykurovanie, ohrev TÚV a chladenie.


MDV Impact

SPLIT

Tepelné čerpadlo vhodné do rodinných domov. Zariadenie pozostáva z vonkajšej a vnútornej jednotky. 3 funkcie v jednom zariadení. Vykurovanie, ohrev TÚV a chladenie.


MDV Impact

ALL in ONE

Tepelné čerpadlo vhodné do rodinných domov. Zariadenie pozostáva z vonkajšej a vnútornej jednotky s integrovaným zásobníkom TÚV. 3 funkcie v jednom zariadení. Vykurovanie, ohrev TÚV a chladenie.


Noxa

Combo ohrievač TÚV

Tepelné čerpadlo na ohrev TÚV vhodné všade tam, kde je vyššia potreba teplej vody. Zariadenie ohrieva teplú úžitkovú vodu integrovaným tepelným čerpadlom. Odpadný vzduch zo zariadenia sa dá využiť na chladenie priestorov.


Noxa

Príslušenstvo tepelných čerpadiel

Nádoba na prípravu TÚV, čidlá, obehové čerpadlá.


top